SSR Meestervertellers

De SSR-podcast

About the show

SSR (Studiecentrum Rechtspleging) is sinds 1960 het eigen opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie met als maatschappelijke opdracht om medewerkers uit de rechterlijke organisatie goed op te leiden. Zo blijft de kwaliteit van rechtspraak, opsporing en vervolging en de rechtseenheid gewaarborgd.

SSR faciliteert het idee van een ‘leven lang leren’. Door een lerende organisatie te worden, kan de rechterlijke organisatie alle trends in een snel veranderende maatschappij ‘meester blijven’. In de podcast SSR Meestervertellers komen experts aan het woord met inspirerende verhalen over onderwerpen die spelen binnen de rechterlijke organisatie.

Episodes

 • Episode 33: Sjoerd Bakker - Contract en corona

  22 April 2021  |  18 mins 53 secs
  billijkheid, civielrecht, contractenrecht, corona, huurrecht, juridischepodcast, meestervertellers, overeenkomstenrecht, rechtspleging, redelijk, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast

  In deze aflevering is te gast: Sjoerd Bakker, raadsheer bij het hof Arnhem-Leeuwarden en verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2012 promoveerde hij op redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht. Een onderwerp dat volop in de belangstelling staat in deze tijden van corona. Wat corona voor het contractenrecht betekent en hoeveel vragen het oproept, daarover gaat Sjoerd Bakker met Daan Langkamp in gesprek.

 • Episode 32: Johan Bac - Het lot van de taakstraf

  15 April 2021  |  19 mins 2 secs
  juridischepodcast, meestervertellers, rechtspleging, reclassering, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, taakstraf, taakstrafverbod, werkstraf

  In deze aflevering is te gast: Johan Bac, algemeen directeur van Reclassering Nederland. Naar aanleiding van het voorgenomen taakstrafverbod gaat hij met Daan Langkamp in gesprek over het belang van de taakstraf. De taakstraf is - naast de geldboete en vrijheidsbeneming - al zo’n 20 jaar één van de drie hoofdstraffen in ons rechtsstelsel. Toch worden aan het opleggen van een taakstraf steeds vaker voorwaarden gesteld. Bac legt uit waarom hij dit een zorgelijke ontwikkeling vindt.

 • Episode 31: Jacqueline Bonnes - De Rotterdamse webcamhacker

  25 March 2021  |  24 mins 51 secs
  computercriminaliteit, cybercrime, hacken, juridischepodcast, malware, meestervertellers, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, webcam, webcamhack

  Welkom bij Plaats delict: internet. Een speciale aflevering van SSR Meestervertellers over de aanpak van internetcriminaliteit.

  Jacqueline Bonnes doet als officier van justitie grote onderzoeken op het gebied van cybercrime. In deze aflevering kijkt ze met cyber-expert Chris van ’t Hof terug op de zaak van de Rotterdamse webcamhacker. Bonnes legt uit waarom deze zaak bepalend is geweest voor de manier waarop we in Nederland computercriminaliteit benaderen.

 • Episode 30: Brenno de Winter - Ethisch hacken

  11 March 2021  |  25 mins 3 secs
  computervredebreukssr, cybercrime, ethischhacken, hack, juridischepodcast, meestervertellers, ovchipkaart, proportioneel, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, subsidiair

  Plaats delict: internet. Een speciale serie van SSR Meestervertellers over de aanpak van internetcriminaliteit.

  In deze aflevering spreekt cyber-expert Chris van ’t Hof met Brenno de Winter. In zijn rol als onderzoeksjournalist kaartte De Winter misstanden aan door het hacken van onder meer de OV-chipkaart. Tegenwoordig treedt hij op als expert in rechtszaken en adviseert hij organisaties over het verbeteren gegevensbescherming.
  Aan de hand van enkele bekende hacks beantwoordt de Winter de vraag: wanneer is het computervredebreuk en wanneer is het ethisch hacken?

 • Episode 29: Wytske van der Wagen - Cybercrime of cyborg crime?

  25 February 2021  |  18 mins 19 secs
  actornetworktheory, botnets, computercriminaliteit, cybercrime, cyborg, cyborgcrime, juridischepodcast, malware, meestervertellers, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast

  Plaats delict: internet. In een speciale serie van SSR Meestervertellers besteden we een maand lang wekelijks aandacht aan de aanpak van internetcriminaliteit.

  In deze aflevering is te gast Wytske van der Wagen, assistent professor criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanuit New York gaat ze met Chris van ’t Hof in gesprek over haar proefschrift From Cybercrime to Cyborg crime. Hierbij gaat van der Wagen in op de interactie tussen dader en technologie bij het plegen van internetcriminaliteit.

 • Episode 28: Jan-Jaap Oerlemans - Encrochat

  18 February 2021  |  25 mins 49 secs
  computercriminaliteit, cybercrime, encrochat, juridischepodcast, meestervertellers, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast

  Plaats delict: internet. In deze speciale serie van SSR Meestervertellers besteden we een maand lang
  wekelijks aandacht aan de aanpak van internetcriminaliteit.

  In deze aflevering spreekt cyber-expert Chris van’t Hof (Tek Tok) met Jan-Jaap Oerlemans, bijzonder hoogleraar Inlichtingen en Recht. Oerlemans geeft in deze podcast tekst en uitleg over de zaak encrochat; de hack van versleutelde telefoonberichten van criminelen door de Franse en Nederlandse politie.

 • Episode 27: Jacqueline Bonnes - Ransomware

  16 February 2021  |  19 mins 58 secs
  bitcoin, cybercrime, europol, hack, juridischepodcast, meestervertellers, ransomware, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast

  Plaats delict: internet. In deze speciale serie van SSR Meestervertellers besteden we een maand lang wekelijks aandacht aan de aanpak van internetcriminaliteit.

  In deze aflevering spreekt cyber-expert Chris van’t Hof met Jacqueline Bonnes. Als officier van justitie doet Bonnes grote onderzoeken op het gebied van cybercrime. Ze geeft in deze podcast uitleg over de aanpak van afpersing met gijzelsoftware, beter bekend als ransomware.
  Voor welke dillema’s kom je te staan bij de bestrijding van ransomware? Op welk moment wordt het onderzoeksbelang bijvoorbeeld ondergeschikt aan slachtoffernotificatie?

 • Episode 26: Brenno de Winter - Digitale bewijsvoering

  4 February 2021  |  21 mins 46 secs
  brennodewinter, computercriminaliteit, cybercrime, digitaalonderzoek, digitalebewijsvoering, digitalejungle, googletimeline, juridischepodcast, meestervertellers, plaatsdelictinternet, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast

  Plaats delict: internet. In deze speciale serie van SSR Meestervertellers besteden we een maand lang wekelijks aandacht aan de aanpak van internetcriminaliteit.

  In deze aflevering spreekt cyber-expert Chris van’t Hof met Brenno de Winter. In zijn rol als onderzoeksjournalist probeerde De Winter misstanden aan te kaarten door hacks van onder meer de OV-chipkaart. Tegenwoordig helpt hij organisaties met het verbeteren van gegevensbescherming.

  Van 't Hof en de Winter praten in deze podcast niet zozeer over computercriminaliteit, maar wel over digitale bewijsvoering. Ze vragen zich af: “In hoeverre moet een rechter zélf ICT-kennis hebben en welke experts kan de rechter vertrouwen om een oordeel te vellen?”

  Kijk op ssr.nl/podcast voor een downloadlink naar de Survivalgids voor de Digitale Jungle, het boek van Brenno de Winter.

 • Episode 25: Diederik Greive - Recht met een traan

  14 January 2021  |  10 mins 18 secs
  amorfati, destaat, diederikgreive, juridischepodcast, meestervertellers, moreleintuitie, nietzche, om, openbaarministerie, plato, politeia, rechtspleging, rechtspraktijk, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, toeslagenaffaire, tragedie

  Hoofdofficier Diederik Greive ziet de rechtspraktijk als een podium voor tragedies. En van die tragiek moeten we afblijven. Greive pleegt met deze aflevering van SSR Meestervertellers een daad van verzet tegen de neiging om alles recht te spreken wat krom is.
  In 10 minuten neemt hij je mee langs Plato, juridische tangverlossingen, Nietzsche, morele intuïtie en de toeslagenaffaire. Amor fati!

 • Episode 24: Jos van Oijen - Ratio en emotie in de rechtszaal

  10 December 2020  |  15 mins 50 secs
  buurtrechter, emotieinderechtszaal, empathie, josvanoijen, juridischepodcast, maatschappelijkeffectieverechtspraak, mediation, meestervertellers, mer, rechtspleging, rechtsrpaak, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast

  In deze aflevering van SSR Meestervertellers is Jos van Oijen te gast. Van Oijen is rechter bij de rechtbank Zeeland – West Brabant.
  Met Daan Langkamp gaat hij in gesprek over de voortdurende uitdaging van de Rechtspraak om aansluiting te houden bij een snel veranderende samenleving. Ze spreken over Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak, het belang van empathie en de balans tussen ratio en emotie in de rechtszaal.

 • Episode 23: André Verburg - Procedurele rechtvaardigheid 2

  22 October 2020  |  12 mins 41 secs
  andreverburg, bestuursrecht, eerlijkebehandeling, hilkegrootelaar, juridischepodcast, meestervertellers, proceduraljustice, procedurelerechtvaardigheid, proefschrift, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast

  ‘Ben ik eerlijk behandeld?’ In het tweede deel van het tweeluik over procedurele rechtvaardigheid is staatsraad André Verburg te gast. Hilke Grootelaar gaat met hem in gesprek over bejegening, beslechting en bewijs aan de hand van zijn proefschrift ‘Bestuursrechtspraak in balans’.

 • Episode 22: Hilke Grootelaar - Procedurele rechtvaardigheid 1

  8 October 2020  |  16 mins 2 secs
  bestuursrecht, eerlijkebehandeling, hilkegrootelaar, juridischepodcast, meestervertellers, proceduraljustice, procedurelerechtvaardigheid, proefschrift, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast

  'Ben ik eerlijk behandeld?’. Dat is waar procedurele rechtvaardigheid over gaat. In het eerste deel van een tweeluik over dit onderwerp is te gast Hilke Grootelaar, adviseur bij Andersson Elffers Felix. Hilke Grootelaar gaat met André Verburg in gesprek over haar proefschrift Interacting with Procedural Justice in Courts.