SSR Meestervertellers

De SSR-podcast

About the show

SSR (Studiecentrum Rechtspleging) is sinds 1960 het eigen opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie met als maatschappelijke opdracht om medewerkers uit de rechterlijke organisatie goed op te leiden. Zo blijft de kwaliteit van rechtspraak, opsporing en vervolging en de rechtseenheid gewaarborgd.

SSR faciliteert het idee van een ‘leven lang leren’. Door een lerende organisatie te worden, kan de rechterlijke organisatie alle trends in een snel veranderende maatschappij ‘meester blijven’. In de podcast SSR Meestervertellers komen experts aan het woord met inspirerende verhalen over onderwerpen die spelen binnen de rechterlijke organisatie.

Episodes

 • Episode 45: Charlotte Meindersma - Juice channels

  28 July 2022  |  22 mins 58 secs
  charlotteslaw, eerengoedenaam, gossip, juicechannels, juicekanalen, juridischepodcast, meestervertellers, privacy, rechtspleging, roddelpraat, socialmedia, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, vrijheidvanmeningsuiting

  Rechters leven in hun eigen bubbel, maar beseffen dat niet. Dat probeert juriste Charlotte Meindersma duidelijk te maken in deze aflevering van SSR Meestervertellers. Dus als je nog nooit gehoord hebt van juice channels, Samantha Steenwijk of Famke Louise, luister naar deze podcast en je bent weer helemaal bij.
  Meindersma gaat in gesprek met Daan Langkamp over de balans tussen het recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting en waarom juridisch je gelijk halen soms slecht voor je kan uitpakken.

 • Episode 44: Rinus Otte - Maatwerk of rechtszekerheid?

  29 June 2022  |  21 mins 49 secs
  derechtspraak, juridischepodcast, meestervertellers, om, openbaarministerie, procureurgeneraal, rechterlijkemacht, rechtspleging, rechtszekerheid, rinusotte, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, triaspolitica, volkskrant, wetgevendemacht

  Procureur generaal Rinus Otte gooit graag een steen in de vijver. Een goed functionerende rechtstaat is namelijk gebaat bij een stevige discussie.
  In deze aflevering van SSR Meestervertellers gaat Rinus Otte in gesprek met Daan Langkamp over het spanningsveld tussen maatwerk en rechtszekerheid en de disbalans tussen de wetgevende macht en de rechtgevende macht.

 • Episode 43: Gerbrig Klos en Mpanzu Bamenga - De blinddoek van Vrouwe Justitia 2

  17 February 2022  |  21 mins 32 secs
  amnestyinternational, artikel1, controlealtdelete, discriminatie, etnischprofileren, grenscontroles, juridischepodcast, kmar, koninklijkemarechaussee, marechaussee, meestervertellers, pilpnjcm, racisme, radar, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast

  Beoordeeld worden op je huidskleur, dat is een inbreuk op je menswaardigheid en ook een inbreuk op je rechten. Zeker als het gebeurt door een overheidsinstantie.

  Amnesty International, Controle Alt Delete, RADAR, PILP-NJCM en twee individuele burgers vroegen de rechter dan ook om een grens te trekken en etnisch profileren te verbieden. Ze dagvaarden Koninklijke Marechaussee om een einde te maken aan discriminerende grenscontroles. Ze verloren de zaak.
  In deze aflevering van SSR Meestervertellers spreekt Daan Langkamp met Gerbrig Klos van Amnesty International en Mpanzu Bamenga, één van de individuele eisers. Ze leggen uit waarom deze zaak zo belangrijk is en hoe het anders kan.

 • Episode 42: Willemijn Bezemer en Arjan Leerkes - De blinddoek van Vrouwe Justitia 1

  13 January 2022  |  16 mins 27 secs
  erasmusuniversiteit, etnischprofileren, eur, juridischepodcast, meestervertellers, openbaarministerie, politie, politieenwetenschap, rechtspleging, rechtspraak, sociologie, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, strafrechtketen, vooroordelen

  De oververtegenwoordiging van bepaalde groepen jongeren in de strafrechtketen is voor het grootste gedeelte niet te herleiden tot crimineel gedrag.
  Heb je een migratie-achtergrond of een lagere sociaal-economische positie, dan is bij gelijk crimineel gedrag de kans flink groter dat je als verdachte wordt aangemerkt. Dat ontdekten sociologen Willemijn Bezemer en Arjen Leerkes van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  In de nieuwste aflevering van de podcast SSR Meestervertellers gaan ze in gesprek met Daan Langkamp over hun onderzoek voor Politie en Wetenschap en de oorzaak van deze opvallende uitkomst. Over hoe vooroordelen doorwerken in de hele strafrechtketen.

 • Episode 41: Lisan Wösten - Handen af van onze hulpverleners

  10 December 2021  |  16 mins 51 secs
  ambulance, brandweer boa, geweldtegenhulpverleners, hulpdiensten, hulpverleners, juridischepodcast, lisanwosten, meestervertellers, om, onzehulpverlenersveilig, openbaarministerie, politie, rechtspleging, rechtspraktijk, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, taskforce, veiligepublieketaak

  Stoeptegels gooien naar de politie, de brandweer beschieten met vuurwerk, ambulance-medewerkers in het gezicht spugen; de hulpdiensten krijgen het regelmatig zwaar te verduren.
  Wat kunnen we ertegen doen? In deze aflevering van SSR Meestervertellers praat Daan Langkamp met Lisan Wösten, plaatsvervangend hoofdofficier in Rotterdam en als portefeuillehouder Veilige Publieke Taak namens het OM lid van de Taskforce Onze Hulpverleners Veilig. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen met z’n handen van onze hulpverleners afblijft?

 • Episode 40: Diederik Greive - Recht met krom als uitgangspunt

  11 November 2021  |  8 mins 38 secs
  charliechaplin, diederikgreive, eenvormigheid, emanuelkant, gillesdeleuze, hannaharendt, juridischepodcast, meestervertellers, openbaarministerie, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, verschil

  Eenheidsdenken, mensen in hokjes stoppen, de werkelijkheid proberen te passen binnen onze regels. We doen het allemaal en we moeten ervan af. Dat vindt Diederik Greive, hoofdofficier van justitie bij Parket Noord Nederland.
  In deze aflevering van SSR Meestervertellers haalt onze – inmiddels - vaste columnist de hang naar eenvormigheid genadeloos onderuit. Greive ziet het verschil als basis van onze werkelijkheid en vraagt ruim baan voor grijze gebieden en voor de schoonheid van wat niet recht maar krom is. Geniet van het verschil en maak het verschil!

 • Episode 39: Suzanne Nieuwenhuijs - Hoogsensitief op de werkvloer

  14 October 2021  |  18 mins 36 secs
  hoogsensitief, hoogsensitiviteit, hsp, jobcrafting, juridischepodcast, meestervertellers, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, werkgeluk, werkgelukt

  Suzanne Nieuwenhuijs is jurist en zelfstandig trainer/coach bij Werkgelukt. In haar werk breekt ze graag een lans voor hoogsensitiviteit op de werkvloer. Een eigenschap die vaak niet goed wordt herkend en erkend, maar de sterke en positieve kanten die deze eigenschap met zich meebrengt, zouden volgens haar vaker ingezet kunnen worden tijdens het werk.

 • Episode 38: Frank Wieland - De mens als rechter

  9 September 2021  |  43 mins 45 secs
  badrhari, holleeder, juridischepodcast, levenslang, meestervertellers, persoonlijkebeleving, rechter, rechtspleging, seniorrechter, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, vonnis, wieland

  Frank Wieland was rechter in de zaak Holleeder. Diens levenslang was het laatste vonnis dat hij uitsprak voor hij met pensioen ging. Maar dat pensioen duurde niet lang. Als rechter-plaatsvervanger helpt hij tegenwoordig om corona-achterstanden weg te werken.
  In deze extra lange aflevering van SSR Meestervertellers praat hij aan de hand van enkele geruchtmakende zaken over wat rechter zijn met een mens doet. Wat doe je met emoties binnen en buiten de rechtszaal en mag je als rechter lachen om de grapjes van Holleeder?

  Luister naar Frank Wieland en Daan Langkamp over het belang van een goed gesprek.

 • Episode 37: Reijer Passchier - Digitalisering en de balans van de trias politica

  12 August 2021  |  14 mins 39 secs
  ai, algoritme, algoritmes, artificiëleintelligentie, blackbox, digitalisering, intellectueleeingendom, juridischepodcast, meestervertellers, rechtspleging, rechtspraak, rechtstaat, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, triaspolitica

  Reijer Passchier is universitair docent staatsrecht bij de Open Universiteit en de Universiteit Leiden. Naar aanleiding van zijn boek Artificiële intelligentie en de rechtstaat gaat hij in deze podcast in op de verschuivende machtsverhoudingen binnen de trias politica.

  Door de inzet van kunstmatige intelligentie wordt de uitvoerende macht steeds efficiënter. Tegelijkertijd loopt de rechterlijke macht achter bij deze digitalisering. Hoe erg is dat en wat kunnen we daar aan doen?

  Passchier gaat met Daan Langkamp in gesprek over techniek als een sociaal fenomeen en besluiten die niemand meer kan uitleggen.

 • Episode 36: Rens Vliegenthart - Media, maatschappij en de Rechtspraak

  9 July 2021  |  20 mins 21 secs
  communicatie, communicatiewetenschappen, juridischepodcast, maatschappij, media, meestervertellers, persofficier, persrechter, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, woordvoerder

  Rens Vliegenthart is hoogleraar media en samenleving aan de Universiteit van Amsterdam.
  Hij ziet de onafhankelijkheid van de Rechtspraak als een complicerende factor in de omgang van rechters met pers en publiek. Toch zijn er momenten waarop contact met de media wenselijk is. Bijvoorbeeld omdat het kan bijdragen aan het vertrouwen in de Rechtspraak. In deze aflevering van SSR Meestervertellers verkent Vliegenthart - in gesprek met Daan Langkamp - de grenzen en de mogelijke gevolgen van interactie tussen de media, de maatschappij en de Rechtspraak.

 • Episode 35: Gea Peper - Werkgeluk

  10 June 2021  |  16 mins 46 secs
  blijmetjebaan, happinessbureau, juridischepodcast, loopbaan, medewerkerstevredenheid, meestervertellers, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, thuiswerken, werkgeluk

  In deze aflevering van SSR Meestervertellers is Gea Peper te gast. Peper is eigenaar en oprichter van het HappinessBureau. Als werkgeluk-expert ondersteunt zij organisaties die het werkgeluk van hun medewerkers willen vergroten. Ze bespreekt met Daan Langkamp wat organisaties daar precies voor kunnen doen en wat je zelf kunt doen om gelukkiger te worden van je werk.

 • Episode 34: Ybo Buruma - Rechters tussen Urgenda en toeslagenaffaire

  13 May 2021  |  23 mins 35 secs
  activisme, corona, hogeraad, hogeraaddernederlanden, juridischepodcast, meestervertellers, rechter, rechtspleging, rechtspraak, risicosamenleving, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, toeslagenaffaire, urgenda, yboburuma

  Zijn rechters té activistisch? Of juist niet activistisch genoeg? Deze prikkelende vraag stelt Ybo Buruma, raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden en hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij schetst de positie van de Rechtspraak in de huidige risicosamenleving en ná de risicosamenleving. Urgenda of de toeslagenaffaire: hoe moet een rechter zich opstellen?