SSR Meestervertellers

De SSR-podcast

About the show

SSR (Studiecentrum Rechtspleging) is sinds 1960 het eigen opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Wij verzorgen de opleidingen tot onder andere rechter en officier van justitie en bieden een breed curriculum aan juridisch-inhoudelijke cursussen en trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap voor alle medewerkers van de rechterlijke organisatie.

Met een grote variatie aan gasten biedt SSR met de podcast SSR Meestervertellers sinds 2019 stof tot nadenken - food for thought - over onderwerpen die spelen binnen de rechterlijke organisatie. De keuze van gasten en onderwerpen en de eindmontage vallen onder verantwoordelijkheid van SSR. Dit betekent niet dat de inhoud van de podcastafleveringen het standpunt van SSR, de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie weerspiegelt. Met de verschillende meningen en invalshoeken hopen we de luisteraar te inspireren en het debat te stimuleren.

Episodes

 • Episode 52: Aisha Dutrieux - De beslismachine

  4 May 2023  |  15 mins 11 secs
  ambt, derechtspraak, efficiency, gerechtsjuristen, grondrecht, juridischeondersteuning, juridischepodcast, jurisprudentie, meestervertellers, nocurenopay, rechterlijkemacht, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, staatsmacht, staken, stakingen, werkdruk, werkplezier

  Wat doe je als je als rechter vindt dat je door werkdruk je werk niet meer goed kunt doen? Ga je dan de barricaden op? Neem je genoegen met minder kwaliteit? Of stop je er mee?
  Aisha Dutrieux wilde geen beslismachine meer zijn en koos voor een andere carrière.

  Achteraf blijkt de manier waarop ze noodgedwongen haar ambt moest invullen om bij te blijven, een reden om te stoppen als rechter. In gesprek met Daan Langkamp roept Dutrieux op om eens naar rechters luisteren. Niet voor het in kaart brengen van het probleem maar voor de oplossing ervan.

 • Episode 51: Derk Venema en Arie-Jan Kwak - De integere rechter

  5 April 2023  |  25 mins 9 secs
  beroepsethiek, derechtspraak, ethiek, juridischepodcast, kernwaarden, meestervertellers, moreledilemmas, rechterinopleiding, rechters, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast

  De kernwaarden waarmee je als rechter moet werken, kunnen complex zijn en soms zelfs met elkaar in strijd. Welke keuzes maak je dan als je integer wilt handelen?
  Arie-Jan Kwak en Derk Venema, beiden universitair docent en docent beroepsethiek bij SSR, schreven het boek ‘’De integere rechter’

  In gesprek met Daan Langkamp bespreken ze in deze aflevering van SSR Meestervertellers verschillende ethische aspecten in het werk én het privéleven van de rechter. Kwak en Venema leggen uit dat beroepsethiek geen simpele toolkit is met handreikingen om de juiste oplossing te vinden, maar dat er wel manieren zijn om verstandig met dit soort dilemma’s om te gaan.

 • Episode 50: Margreet Blaisse en Remco van Tooren - Van buiten naar binnen

  27 January 2023  |  25 mins 3 secs
  bestuur, collegevanbestuur, conrector, derechtspraak, educatie, initieleopleiding, jaarplan, juridischepodcast, meestervertellers, oio, om, openbaarministerie, opleiden, opleidingsinstituur, rechtspleging, rechtsstatelijkheid, rector, rio, school, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, tijdigerechtspraak, traineeship

  Negenenveertig afleveringen lang probeerden we met zeer uiteenlopende gasten stof tot nadenken te bieden over zaken die spelen binnen de rechterlijke organisatie.
  Voor deze 50e aflevering richten we de blik naar binnen: wat kan SSR als opleidingsinstituut van Rechtspraak en Openbaar Ministerie zelf bijdragen?

  We vroegen Margreet Blaisse en Remco van Tooren, rector en conrector van SSR, om zonder voorbereiding naar de studio te komen en gaven ze een paar minuten voor opname een lijst met prangende vragen. Wat kunnen we van SSR verwachten de komende jaren? Hoe kan SSR bijdragen aan brede begrippen als ‘tijdige rechtsspraak’ en ‘rechtsstatelijkheid’. Lukt het wel om meer mensen op te leiden als docenten minder tijd hebben? En wat wordt er eigenlijk bedoeld met kwalitatieve herontwikkeling?

 • Episode 49: Jan Vleggeert - Dubbele petten in het fiscaal recht

  22 November 2022  |  18 mins 49 secs
  belastingparadijs, belastingrecht, brievenbusfirma, dubbelepetten, europeseunie, fiscaalrecht, frauslegis, geldstromen, juridischepodcast, meestervertellers, multinationals, rechterplaatsvervanger, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast

  Een kwart van álle geldstromen binnen multinationals loopt via Nederland. En dat heeft natuurlijk een reden. Maakt dat Nederland een belastingparadijs? We vragen het Jan Vleggeert, hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden.
  In deze aflevering van SSR Meestervertellers legt Vleggeert uit waarom Nederland zo aantrekkelijk is voor multinationals en hoe een zuivere discussie daarover moeilijk is als de meeste fiscale wetenschappers ook belangen hebben in de commerciële praktijk.

 • Episode 48: Kees Verhoeven - Inzet van technologie voor de veiligheid van de burger

  20 October 2022  |  19 mins 44 secs
  berthubert, burgerrechten, ctivd, digitalisering, discriminatie, hackwet, juridischepodcast, legaliteitsbeginsel, meestervertellers, om, onschuldpresumptie, openbaarministerie, pegasus, politie, privacy, rechtspleging, sleepwet, spyware, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, toeslagenaffaire, toezicht, toezichtcommissie, veiligheid

  ‘De verkeerde inzet van digitale technologie is een gevaar voor de rechtstaat’. Dat stelt voormalig Tweede Kamerlid Kees Verhoeven. Tegenwoordig is Verhoeven adviseur cybersecurity en digitale zaken. In deze aflevering van SSR Meestervertellers praat hij met Daan Langkamp over hoe goed bedoelde interventies tóch verkeerd kunnen uitpakken en waarom de afweging om digitale technologie in te zetten voor de veiligheid van de burger altijd met de grootste zorg genomen moet worden.

 • Episode 47: Sanderijn Wierink en Marcel Snijders - De rechter in opleiding springt in het diepe

  22 September 2022  |  19 mins 44 secs
  juridischepodcast, meestervertellers, opleiding, praktijkopleider, raadsheer, rechtbank, rechter, rechterinopleiding, rechtspleging, rio, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast

  Als je rechter wilt worden, dan volg je eerst de rio-opleiding bij SSR. Rio staat voor rechter - of raadsheer - in opleiding. Maar hoe verloopt zo'n opleiding eigenlijk? Zit je een paar jaar met je neus in de wetboeken of ga je gelijk aan de slag in de rechtszaal?
  In deze podcast praat Daan Langkamp met rio Sanderijn Wierink en praktijkopleider Marcel Snijders over die vraag: Spring je als rechter in opleiding gelijk in het diepe?

 • Episode 46: Aleid Wolfsen en Diederik Greive - Grondrechten wegen

  30 August 2022  |  37 mins 59 secs
  aleidwolfsen. autoriteitpersoonsgegevens, brunodelatour, diederikgreive, emanuelkant, grondrechten, juridischepodcast, meestervertellers, moraal, openbaarministerie, parlementderdingen, rechtspleging, rechtstaat, rousseau, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, strafrecht, urgenda

  Aleid Wolfsen is voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens, Diederik Greive hoofdofficier van justitie. Ze houden lichaam en geest in conditie door filosofische gesprekken te voeren tijdens lange wandelingen over de hei. Op verzoek van SSR Meestervertellers deden ze dat voor één keer achter onze podcast microfoon.
  Dus doe je wandelschoenen aan en je oortjes in en laat je meevoeren in deze wandeling langs Emanuel Kant, het parlement der dingen en het bewaken en wegen van grondrechten.

 • Episode 45: Charlotte Meindersma - Juice channels

  28 July 2022  |  22 mins 58 secs
  charlotteslaw, eerengoedenaam, gossip, juicechannels, juicekanalen, juridischepodcast, meestervertellers, privacy, rechtspleging, roddelpraat, socialmedia, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, vrijheidvanmeningsuiting

  Rechters leven in hun eigen bubbel, maar beseffen dat niet. Dat probeert juriste Charlotte Meindersma duidelijk te maken in deze aflevering van SSR Meestervertellers. Dus als je nog nooit gehoord hebt van juice channels, Samantha Steenwijk of Famke Louise, luister naar deze podcast en je bent weer helemaal bij.
  Meindersma gaat in gesprek met Daan Langkamp over de balans tussen het recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting en waarom juridisch je gelijk halen soms slecht voor je kan uitpakken.

 • Episode 44: Rinus Otte - Maatwerk of rechtszekerheid?

  29 June 2022  |  21 mins 49 secs
  derechtspraak, juridischepodcast, meestervertellers, om, openbaarministerie, procureurgeneraal, rechterlijkemacht, rechtspleging, rechtszekerheid, rinusotte, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, triaspolitica, volkskrant, wetgevendemacht

  Procureur generaal Rinus Otte gooit graag een steen in de vijver. Een goed functionerende rechtstaat is namelijk gebaat bij een stevige discussie.
  In deze aflevering van SSR Meestervertellers gaat Rinus Otte in gesprek met Daan Langkamp over het spanningsveld tussen maatwerk en rechtszekerheid en de disbalans tussen de wetgevende macht en de rechtgevende macht.

 • Episode 43: Gerbrig Klos en Mpanzu Bamenga - De blinddoek van Vrouwe Justitia 2

  17 February 2022  |  21 mins 32 secs
  amnestyinternational, artikel1, controlealtdelete, discriminatie, etnischprofileren, grenscontroles, juridischepodcast, kmar, koninklijkemarechaussee, marechaussee, meestervertellers, pilpnjcm, racisme, radar, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast

  Beoordeeld worden op je huidskleur, dat is een inbreuk op je menswaardigheid en ook een inbreuk op je rechten. Zeker als het gebeurt door een overheidsinstantie.

  Amnesty International, Controle Alt Delete, RADAR, PILP-NJCM en twee individuele burgers vroegen de rechter dan ook om een grens te trekken en etnisch profileren te verbieden. Ze dagvaarden Koninklijke Marechaussee om een einde te maken aan discriminerende grenscontroles. Ze verloren de zaak.
  In deze aflevering van SSR Meestervertellers spreekt Daan Langkamp met Gerbrig Klos van Amnesty International en Mpanzu Bamenga, één van de individuele eisers. Ze leggen uit waarom deze zaak zo belangrijk is en hoe het anders kan.

 • Episode 42: Willemijn Bezemer en Arjan Leerkes - De blinddoek van Vrouwe Justitia 1

  13 January 2022  |  16 mins 27 secs
  erasmusuniversiteit, etnischprofileren, eur, juridischepodcast, meestervertellers, openbaarministerie, politie, politieenwetenschap, rechtspleging, rechtspraak, sociologie, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, strafrechtketen, vooroordelen

  De oververtegenwoordiging van bepaalde groepen jongeren in de strafrechtketen is voor het grootste gedeelte niet te herleiden tot crimineel gedrag.
  Heb je een migratie-achtergrond of een lagere sociaal-economische positie, dan is bij gelijk crimineel gedrag de kans flink groter dat je als verdachte wordt aangemerkt. Dat ontdekten sociologen Willemijn Bezemer en Arjen Leerkes van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  In de nieuwste aflevering van de podcast SSR Meestervertellers gaan ze in gesprek met Daan Langkamp over hun onderzoek voor Politie en Wetenschap en de oorzaak van deze opvallende uitkomst. Over hoe vooroordelen doorwerken in de hele strafrechtketen.

 • Episode 41: Lisan Wösten - Handen af van onze hulpverleners

  10 December 2021  |  16 mins 51 secs
  ambulance, brandweer boa, geweldtegenhulpverleners, hulpdiensten, hulpverleners, juridischepodcast, lisanwosten, meestervertellers, om, onzehulpverlenersveilig, openbaarministerie, politie, rechtspleging, rechtspraktijk, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, taskforce, veiligepublieketaak

  Stoeptegels gooien naar de politie, de brandweer beschieten met vuurwerk, ambulance-medewerkers in het gezicht spugen; de hulpdiensten krijgen het regelmatig zwaar te verduren.
  Wat kunnen we ertegen doen? In deze aflevering van SSR Meestervertellers praat Daan Langkamp met Lisan Wösten, plaatsvervangend hoofdofficier in Rotterdam en als portefeuillehouder Veilige Publieke Taak namens het OM lid van de Taskforce Onze Hulpverleners Veilig. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen met z’n handen van onze hulpverleners afblijft?