SSR Meestervertellers

Episode Archive

Episode Archive

64 episodes of SSR Meestervertellers since the first episode, which aired on 24 September 2019.

 • Episode 40: Diederik Greive - Recht met krom als uitgangspunt

  11 November 2021  |  8 mins 38 secs
  charliechaplin, diederikgreive, eenvormigheid, emanuelkant, gillesdeleuze, hannaharendt, juridischepodcast, meestervertellers, openbaarministerie, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, verschil

  Eenheidsdenken, mensen in hokjes stoppen, de werkelijkheid proberen te passen binnen onze regels. We doen het allemaal en we moeten ervan af. Dat vindt Diederik Greive, hoofdofficier van justitie bij Parket Noord Nederland.
  In deze aflevering van SSR Meestervertellers haalt onze – inmiddels - vaste columnist de hang naar eenvormigheid genadeloos onderuit. Greive ziet het verschil als basis van onze werkelijkheid en vraagt ruim baan voor grijze gebieden en voor de schoonheid van wat niet recht maar krom is. Geniet van het verschil en maak het verschil!

 • Episode 39: Suzanne Nieuwenhuijs - Hoogsensitief op de werkvloer

  14 October 2021  |  18 mins 36 secs
  hoogsensitief, hoogsensitiviteit, hsp, jobcrafting, juridischepodcast, meestervertellers, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, werkgeluk, werkgelukt

  Suzanne Nieuwenhuijs is jurist en zelfstandig trainer/coach bij Werkgelukt. In haar werk breekt ze graag een lans voor hoogsensitiviteit op de werkvloer. Een eigenschap die vaak niet goed wordt herkend en erkend, maar de sterke en positieve kanten die deze eigenschap met zich meebrengt, zouden volgens haar vaker ingezet kunnen worden tijdens het werk.

 • Episode 38: Frank Wieland - De mens als rechter

  9 September 2021  |  43 mins 45 secs
  badrhari, holleeder, juridischepodcast, levenslang, meestervertellers, persoonlijkebeleving, rechter, rechtspleging, seniorrechter, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, vonnis, wieland

  Frank Wieland was rechter in de zaak Holleeder. Diens levenslang was het laatste vonnis dat hij uitsprak voor hij met pensioen ging. Maar dat pensioen duurde niet lang. Als rechter-plaatsvervanger helpt hij tegenwoordig om corona-achterstanden weg te werken.
  In deze extra lange aflevering van SSR Meestervertellers praat hij aan de hand van enkele geruchtmakende zaken over wat rechter zijn met een mens doet. Wat doe je met emoties binnen en buiten de rechtszaal en mag je als rechter lachen om de grapjes van Holleeder?

  Luister naar Frank Wieland en Daan Langkamp over het belang van een goed gesprek.

 • Episode 37: Reijer Passchier - Digitalisering en de balans van de trias politica

  12 August 2021  |  14 mins 39 secs
  ai, algoritme, algoritmes, artificiëleintelligentie, blackbox, digitalisering, intellectueleeingendom, juridischepodcast, meestervertellers, rechtspleging, rechtspraak, rechtstaat, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, triaspolitica

  Reijer Passchier is universitair docent staatsrecht bij de Open Universiteit en de Universiteit Leiden. Naar aanleiding van zijn boek Artificiële intelligentie en de rechtstaat gaat hij in deze podcast in op de verschuivende machtsverhoudingen binnen de trias politica.

  Door de inzet van kunstmatige intelligentie wordt de uitvoerende macht steeds efficiënter. Tegelijkertijd loopt de rechterlijke macht achter bij deze digitalisering. Hoe erg is dat en wat kunnen we daar aan doen?

  Passchier gaat met Daan Langkamp in gesprek over techniek als een sociaal fenomeen en besluiten die niemand meer kan uitleggen.

 • Episode 36: Rens Vliegenthart - Media, maatschappij en de Rechtspraak

  9 July 2021  |  20 mins 21 secs
  communicatie, communicatiewetenschappen, juridischepodcast, maatschappij, media, meestervertellers, persofficier, persrechter, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, woordvoerder

  Rens Vliegenthart is hoogleraar media en samenleving aan de Universiteit van Amsterdam.
  Hij ziet de onafhankelijkheid van de Rechtspraak als een complicerende factor in de omgang van rechters met pers en publiek. Toch zijn er momenten waarop contact met de media wenselijk is. Bijvoorbeeld omdat het kan bijdragen aan het vertrouwen in de Rechtspraak. In deze aflevering van SSR Meestervertellers verkent Vliegenthart - in gesprek met Daan Langkamp - de grenzen en de mogelijke gevolgen van interactie tussen de media, de maatschappij en de Rechtspraak.

 • Episode 35: Gea Peper - Werkgeluk

  10 June 2021  |  16 mins 46 secs
  blijmetjebaan, happinessbureau, juridischepodcast, loopbaan, medewerkerstevredenheid, meestervertellers, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, thuiswerken, werkgeluk

  In deze aflevering van SSR Meestervertellers is Gea Peper te gast. Peper is eigenaar en oprichter van het HappinessBureau. Als werkgeluk-expert ondersteunt zij organisaties die het werkgeluk van hun medewerkers willen vergroten. Ze bespreekt met Daan Langkamp wat organisaties daar precies voor kunnen doen en wat je zelf kunt doen om gelukkiger te worden van je werk.

 • Episode 34: Ybo Buruma - Rechters tussen Urgenda en toeslagenaffaire

  13 May 2021  |  23 mins 35 secs
  activisme, corona, hogeraad, hogeraaddernederlanden, juridischepodcast, meestervertellers, rechter, rechtspleging, rechtspraak, risicosamenleving, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, toeslagenaffaire, urgenda, yboburuma

  Zijn rechters té activistisch? Of juist niet activistisch genoeg? Deze prikkelende vraag stelt Ybo Buruma, raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden en hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij schetst de positie van de Rechtspraak in de huidige risicosamenleving en ná de risicosamenleving. Urgenda of de toeslagenaffaire: hoe moet een rechter zich opstellen?

 • Episode 33: Sjoerd Bakker - Contract en corona

  22 April 2021  |  18 mins 53 secs
  billijkheid, civielrecht, contractenrecht, corona, huurrecht, juridischepodcast, meestervertellers, overeenkomstenrecht, rechtspleging, redelijk, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast

  In deze aflevering is te gast: Sjoerd Bakker, raadsheer bij het hof Arnhem-Leeuwarden en verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2012 promoveerde hij op redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht. Een onderwerp dat volop in de belangstelling staat in deze tijden van corona. Wat corona voor het contractenrecht betekent en hoeveel vragen het oproept, daarover gaat Sjoerd Bakker met Daan Langkamp in gesprek.

 • Episode 32: Johan Bac - Het lot van de taakstraf

  15 April 2021  |  19 mins 2 secs
  juridischepodcast, meestervertellers, rechtspleging, reclassering, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, taakstraf, taakstrafverbod, werkstraf

  In deze aflevering is te gast: Johan Bac, algemeen directeur van Reclassering Nederland. Naar aanleiding van het voorgenomen taakstrafverbod gaat hij met Daan Langkamp in gesprek over het belang van de taakstraf. De taakstraf is - naast de geldboete en vrijheidsbeneming - al zo’n 20 jaar één van de drie hoofdstraffen in ons rechtsstelsel. Toch worden aan het opleggen van een taakstraf steeds vaker voorwaarden gesteld. Bac legt uit waarom hij dit een zorgelijke ontwikkeling vindt.

 • Episode 31: Jacqueline Bonnes - De Rotterdamse webcamhacker

  25 March 2021  |  24 mins 51 secs
  computercriminaliteit, cybercrime, hacken, juridischepodcast, malware, meestervertellers, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, webcam, webcamhack

  Welkom bij Plaats delict: internet. Een speciale aflevering van SSR Meestervertellers over de aanpak van internetcriminaliteit.

  Jacqueline Bonnes doet als officier van justitie grote onderzoeken op het gebied van cybercrime. In deze aflevering kijkt ze met cyber-expert Chris van ’t Hof terug op de zaak van de Rotterdamse webcamhacker. Bonnes legt uit waarom deze zaak bepalend is geweest voor de manier waarop we in Nederland computercriminaliteit benaderen.

 • Episode 30: Brenno de Winter - Ethisch hacken

  11 March 2021  |  25 mins 3 secs
  computervredebreukssr, cybercrime, ethischhacken, hack, juridischepodcast, meestervertellers, ovchipkaart, proportioneel, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, subsidiair

  Plaats delict: internet. Een speciale serie van SSR Meestervertellers over de aanpak van internetcriminaliteit.

  In deze aflevering spreekt cyber-expert Chris van ’t Hof met Brenno de Winter. In zijn rol als onderzoeksjournalist kaartte De Winter misstanden aan door het hacken van onder meer de OV-chipkaart. Tegenwoordig treedt hij op als expert in rechtszaken en adviseert hij organisaties over het verbeteren gegevensbescherming.
  Aan de hand van enkele bekende hacks beantwoordt de Winter de vraag: wanneer is het computervredebreuk en wanneer is het ethisch hacken?

 • Episode 29: Wytske van der Wagen - Cybercrime of cyborg crime?

  25 February 2021  |  18 mins 19 secs
  actornetworktheory, botnets, computercriminaliteit, cybercrime, cyborg, cyborgcrime, juridischepodcast, malware, meestervertellers, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast

  Plaats delict: internet. In een speciale serie van SSR Meestervertellers besteden we een maand lang wekelijks aandacht aan de aanpak van internetcriminaliteit.

  In deze aflevering is te gast Wytske van der Wagen, assistent professor criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanuit New York gaat ze met Chris van ’t Hof in gesprek over haar proefschrift From Cybercrime to Cyborg crime. Hierbij gaat van der Wagen in op de interactie tussen dader en technologie bij het plegen van internetcriminaliteit.