SSR Meestervertellers

Episode Archive

Episode Archive

60 episodes of SSR Meestervertellers since the first episode, which aired on 24 September 2019.

 • Episode 48: Kees Verhoeven - Inzet van technologie voor de veiligheid van de burger

  20 October 2022  |  19 mins 44 secs
  berthubert, burgerrechten, ctivd, digitalisering, discriminatie, hackwet, juridischepodcast, legaliteitsbeginsel, meestervertellers, om, onschuldpresumptie, openbaarministerie, pegasus, politie, privacy, rechtspleging, sleepwet, spyware, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, toeslagenaffaire, toezicht, toezichtcommissie, veiligheid

  ‘De verkeerde inzet van digitale technologie is een gevaar voor de rechtstaat’. Dat stelt voormalig Tweede Kamerlid Kees Verhoeven. Tegenwoordig is Verhoeven adviseur cybersecurity en digitale zaken. In deze aflevering van SSR Meestervertellers praat hij met Daan Langkamp over hoe goed bedoelde interventies tóch verkeerd kunnen uitpakken en waarom de afweging om digitale technologie in te zetten voor de veiligheid van de burger altijd met de grootste zorg genomen moet worden.

 • Episode 47: Sanderijn Wierink en Marcel Snijders - De rechter in opleiding springt in het diepe

  22 September 2022  |  19 mins 44 secs
  juridischepodcast, meestervertellers, opleiding, praktijkopleider, raadsheer, rechtbank, rechter, rechterinopleiding, rechtspleging, rio, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast

  Als je rechter wilt worden, dan volg je eerst de rio-opleiding bij SSR. Rio staat voor rechter - of raadsheer - in opleiding. Maar hoe verloopt zo'n opleiding eigenlijk? Zit je een paar jaar met je neus in de wetboeken of ga je gelijk aan de slag in de rechtszaal?
  In deze podcast praat Daan Langkamp met rio Sanderijn Wierink en praktijkopleider Marcel Snijders over die vraag: Spring je als rechter in opleiding gelijk in het diepe?

 • Episode 46: Aleid Wolfsen en Diederik Grieve - Grondrechten wegen

  30 August 2022  |  37 mins 59 secs
  aleidwolfsen. autoriteitpersoonsgegevens, brunodelatour, diederikgreive, emanuelkant, grondrechten, juridischepodcast, meestervertellers, moraal, openbaarministerie, parlementderdingen, rechtspleging, rechtstaat, rousseau, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, strafrecht, urgenda

  Aleid Wolfsen is voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens, Diederik Greive hoofdofficier van justitie. Ze houden lichaam en geest in conditie door filosofische gesprekken te voeren tijdens lange wandelingen over de hei. Op verzoek van SSR Meestervertellers deden ze dat voor één keer achter onze podcast microfoon.
  Dus doe je wandelschoenen aan en je oortjes in en laat je meevoeren in deze wandeling langs Emanuel Kant, het parlement der dingen en het bewaken en wegen van grondrechten.

 • Episode 45: Charlotte Meindersma - Juice channels

  28 July 2022  |  22 mins 58 secs
  charlotteslaw, eerengoedenaam, gossip, juicechannels, juicekanalen, juridischepodcast, meestervertellers, privacy, rechtspleging, roddelpraat, socialmedia, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, vrijheidvanmeningsuiting

  Rechters leven in hun eigen bubbel, maar beseffen dat niet. Dat probeert juriste Charlotte Meindersma duidelijk te maken in deze aflevering van SSR Meestervertellers. Dus als je nog nooit gehoord hebt van juice channels, Samantha Steenwijk of Famke Louise, luister naar deze podcast en je bent weer helemaal bij.
  Meindersma gaat in gesprek met Daan Langkamp over de balans tussen het recht op privacy en de vrijheid van meningsuiting en waarom juridisch je gelijk halen soms slecht voor je kan uitpakken.

 • Episode 44: Rinus Otte - Maatwerk of rechtszekerheid?

  29 June 2022  |  21 mins 49 secs
  derechtspraak, juridischepodcast, meestervertellers, om, openbaarministerie, procureurgeneraal, rechterlijkemacht, rechtspleging, rechtszekerheid, rinusotte, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, triaspolitica, volkskrant, wetgevendemacht

  Procureur generaal Rinus Otte gooit graag een steen in de vijver. Een goed functionerende rechtstaat is namelijk gebaat bij een stevige discussie.
  In deze aflevering van SSR Meestervertellers gaat Rinus Otte in gesprek met Daan Langkamp over het spanningsveld tussen maatwerk en rechtszekerheid en de disbalans tussen de wetgevende macht en de rechtgevende macht.

 • Episode 43: Gerbrig Klos en Mpanzu Bamenga - De blinddoek van Vrouwe Justitia 2

  17 February 2022  |  21 mins 32 secs
  amnestyinternational, artikel1, controlealtdelete, discriminatie, etnischprofileren, grenscontroles, juridischepodcast, kmar, koninklijkemarechaussee, marechaussee, meestervertellers, pilpnjcm, racisme, radar, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast

  Beoordeeld worden op je huidskleur, dat is een inbreuk op je menswaardigheid en ook een inbreuk op je rechten. Zeker als het gebeurt door een overheidsinstantie.

  Amnesty International, Controle Alt Delete, RADAR, PILP-NJCM en twee individuele burgers vroegen de rechter dan ook om een grens te trekken en etnisch profileren te verbieden. Ze dagvaarden Koninklijke Marechaussee om een einde te maken aan discriminerende grenscontroles. Ze verloren de zaak.
  In deze aflevering van SSR Meestervertellers spreekt Daan Langkamp met Gerbrig Klos van Amnesty International en Mpanzu Bamenga, één van de individuele eisers. Ze leggen uit waarom deze zaak zo belangrijk is en hoe het anders kan.

 • Episode 42: Willemijn Bezemer en Arjan Leerkes - De blinddoek van Vrouwe Justitia 1

  13 January 2022  |  16 mins 27 secs
  erasmusuniversiteit, etnischprofileren, eur, juridischepodcast, meestervertellers, openbaarministerie, politie, politieenwetenschap, rechtspleging, rechtspraak, sociologie, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, strafrechtketen, vooroordelen

  De oververtegenwoordiging van bepaalde groepen jongeren in de strafrechtketen is voor het grootste gedeelte niet te herleiden tot crimineel gedrag.
  Heb je een migratie-achtergrond of een lagere sociaal-economische positie, dan is bij gelijk crimineel gedrag de kans flink groter dat je als verdachte wordt aangemerkt. Dat ontdekten sociologen Willemijn Bezemer en Arjen Leerkes van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  In de nieuwste aflevering van de podcast SSR Meestervertellers gaan ze in gesprek met Daan Langkamp over hun onderzoek voor Politie en Wetenschap en de oorzaak van deze opvallende uitkomst. Over hoe vooroordelen doorwerken in de hele strafrechtketen.

 • Episode 41: Lisan Wösten - Handen af van onze hulpverleners

  10 December 2021  |  16 mins 51 secs
  ambulance, brandweer boa, geweldtegenhulpverleners, hulpdiensten, hulpverleners, juridischepodcast, lisanwosten, meestervertellers, om, onzehulpverlenersveilig, openbaarministerie, politie, rechtspleging, rechtspraktijk, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, taskforce, veiligepublieketaak

  Stoeptegels gooien naar de politie, de brandweer beschieten met vuurwerk, ambulance-medewerkers in het gezicht spugen; de hulpdiensten krijgen het regelmatig zwaar te verduren.
  Wat kunnen we ertegen doen? In deze aflevering van SSR Meestervertellers praat Daan Langkamp met Lisan Wösten, plaatsvervangend hoofdofficier in Rotterdam en als portefeuillehouder Veilige Publieke Taak namens het OM lid van de Taskforce Onze Hulpverleners Veilig. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen met z’n handen van onze hulpverleners afblijft?

 • Episode 40: Diederik Greive - Recht met krom als uitgangspunt

  11 November 2021  |  8 mins 38 secs
  charliechaplin, diederikgreive, eenvormigheid, emanuelkant, gillesdeleuze, hannaharendt, juridischepodcast, meestervertellers, openbaarministerie, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, verschil

  Eenheidsdenken, mensen in hokjes stoppen, de werkelijkheid proberen te passen binnen onze regels. We doen het allemaal en we moeten ervan af. Dat vindt Diederik Greive, hoofdofficier van justitie bij Parket Noord Nederland.
  In deze aflevering van SSR Meestervertellers haalt onze – inmiddels - vaste columnist de hang naar eenvormigheid genadeloos onderuit. Greive ziet het verschil als basis van onze werkelijkheid en vraagt ruim baan voor grijze gebieden en voor de schoonheid van wat niet recht maar krom is. Geniet van het verschil en maak het verschil!

 • Episode 39: Suzanne Nieuwenhuijs - Hoogsensitief op de werkvloer

  14 October 2021  |  18 mins 36 secs
  hoogsensitief, hoogsensitiviteit, hsp, jobcrafting, juridischepodcast, meestervertellers, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, werkgeluk, werkgelukt

  Suzanne Nieuwenhuijs is jurist en zelfstandig trainer/coach bij Werkgelukt. In haar werk breekt ze graag een lans voor hoogsensitiviteit op de werkvloer. Een eigenschap die vaak niet goed wordt herkend en erkend, maar de sterke en positieve kanten die deze eigenschap met zich meebrengt, zouden volgens haar vaker ingezet kunnen worden tijdens het werk.

 • Episode 38: Frank Wieland - De mens als rechter

  9 September 2021  |  43 mins 45 secs
  badrhari, holleeder, juridischepodcast, levenslang, meestervertellers, persoonlijkebeleving, rechter, rechtspleging, seniorrechter, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, vonnis, wieland

  Frank Wieland was rechter in de zaak Holleeder. Diens levenslang was het laatste vonnis dat hij uitsprak voor hij met pensioen ging. Maar dat pensioen duurde niet lang. Als rechter-plaatsvervanger helpt hij tegenwoordig om corona-achterstanden weg te werken.
  In deze extra lange aflevering van SSR Meestervertellers praat hij aan de hand van enkele geruchtmakende zaken over wat rechter zijn met een mens doet. Wat doe je met emoties binnen en buiten de rechtszaal en mag je als rechter lachen om de grapjes van Holleeder?

  Luister naar Frank Wieland en Daan Langkamp over het belang van een goed gesprek.

 • Episode 37: Reijer Passchier - Digitalisering en de balans van de trias politica

  12 August 2021  |  14 mins 39 secs
  ai, algoritme, algoritmes, artificiëleintelligentie, blackbox, digitalisering, intellectueleeingendom, juridischepodcast, meestervertellers, rechtspleging, rechtspraak, rechtstaat, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, triaspolitica

  Reijer Passchier is universitair docent staatsrecht bij de Open Universiteit en de Universiteit Leiden. Naar aanleiding van zijn boek Artificiële intelligentie en de rechtstaat gaat hij in deze podcast in op de verschuivende machtsverhoudingen binnen de trias politica.

  Door de inzet van kunstmatige intelligentie wordt de uitvoerende macht steeds efficiënter. Tegelijkertijd loopt de rechterlijke macht achter bij deze digitalisering. Hoe erg is dat en wat kunnen we daar aan doen?

  Passchier gaat met Daan Langkamp in gesprek over techniek als een sociaal fenomeen en besluiten die niemand meer kan uitleggen.