SSR Meestervertellers

De SSR-podcast

About the show

SSR (Studiecentrum Rechtspleging) is sinds 1960 het eigen opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie met als maatschappelijke opdracht om medewerkers uit de rechterlijke organisatie goed op te leiden. Zo blijft de kwaliteit van rechtspraak, opsporing en vervolging en de rechtseenheid gewaarborgd.

SSR faciliteert het idee van een ‘leven lang leren’. Door een lerende organisatie te worden, kan de rechterlijke organisatie alle trends in een snel veranderende maatschappij ‘meester blijven’. In de podcast SSR Meestervertellers komen experts aan het woord met inspirerende verhalen over onderwerpen die spelen binnen de rechterlijke organisatie.

Episodes

 • Episode 57: Jonathan Soeharno - Rechtspraak in gepolariseerde zaken

  24 November 2023  |  23 mins 55 secs
  activisme, derechtspraak, juridischepodcast, meestervertellers, neutraliteit, rechterlijkemacht, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, urgenda, wetgeving

  Het vonnis in de Urgenda-zaak, of een rechtbank die oordeelt dat de tijd rijp is voor een derde gender….Steeds vaker leggen belanghebbenden zaken aan de rechter voor waar nog geen of nauwelijks wetgeving voor is.
  Wat doe je dan als rechter? Trek je je handen er vanaf en verwijs je naar de wetgever? Of zoek je naar wat er wél is en maak je op basis daarvan een afweging?

  Dat dit vaak zaken zijn waarover maatschappelijk heel verschillend wordt gedacht, maakt de neutraliteit van de rechter alleen maar belangrijker, maar ook moeilijker. Want hoe ga je hier mee om?

  In deze aflevering van SSR Meestervertellers praat Daan Langkamp met Jonathan Soeharno, hoogleraar Rechtspleging, advocaat en raadsheer-plaatsvervanger. Soeharno legt uit hoe je als rechter kunt voorkomen dat je activistisch wordt.

 • Episode 56: Bart Nitrauw - De festivalsnuiver blijft buiten schot

  23 October 2023  |  18 mins 44 secs
  cocaïne, coke, drugsbaron, gebruikershoeveelheid, gedoogbeleid, geweldspiraal, juridischepodcast, meestervertellers, officiervanjustitie, om, openbaarministerie, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, straatdealer

  De handel in cocaïne is net als andere soorten handel een kwestie van vraag en aanbod. Maar waarom pakken we de straatdealertjes en drugsbaronnen dan wel aan en de gebruikers niet? Is ons gedoogbeleid ten opzichte van gebruik nog wel houdbaar?
  In deze aflevering van SSR Meestervertellers praat officier van justitie Bart Nitrauw met Daan Langkamp over hoe een ‘onschuldig’ lijntje snuiven op een festival een geweldspiraal in stand houdt die al lang niet meer beperkt blijft tot het drugsmilieu.

 • Episode 55: Willem Nijkerk - To offend, shock, or disturb

  12 September 2023  |  24 mins 2 secs
  discriminatie, expertisecentrum, grondrechten, juridischepodcast, lecd, meestervertellers, officiervanjustitie, openbaarministerie, openbareorde, rechtspleging, rechtstaat, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, strafrecht, vrijheidvanmeningsuiting

  “To offend, shock, or disturb” Zo ruim definieerde het Europees Hof in 1976 de vrijheid van meningsuiting. Ruim maar niet onbegrensd.

  Bij discriminatiezaken gaat het vaak om een botsing van grondrechten waarbij die vrijheid van meningsuiting een rol speelt. En dat het ene grondrecht niet zwaarder weegt dan het andere, dat maakt het lastig maar ook juist interessant.

  Willem Nijkerk is hoofd van het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie. In deze aflevering legt hij uit hoe het LECD de verschillende parketten helpt om die lastige afweging van tegengestelde belangen met zorg te maken.

 • Episode 54: Ferry van Veghel - Procesafspraken

  15 August 2023  |  23 mins 35 secs
  aanklager, advocaat, derechtspraak, doorlooptijd, hogeraad, juridischepodcast, meestervertellers, om, omaanwijzing, openbaarministerie, procesafspraken, procureurgeneraal, rechtspleging, rinusotte, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, strafrecht, strafzaak, verdachte, verdediging, volkskrant

  Al een aantal jaar worden in sommige strafzaken afspraken gemaakt tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging over onder andere de strafeis en de wijze van procederen. Deze ‘procesafspraken’ kunnen ervoor zorgen dat de looptijd van een strafzaak verkort wordt.
  Is het maken van procesafspraken bij strafzaken een goede manier om het proces te versnellen, of doen we daarmee ‘het recht’ geweld aan? Daan Langkamp spreekt erover met recherche officier Ferry van Veghel. Van Veghel legt op welke manier procesafspraken in nieuwe én oude zaken tot een sneller vonnis kunnen leiden.

 • Episode 53: Janine Janssen - Femicide

  6 July 2023  |  18 mins 2 secs
  eergerelateerdgeweld, femicide, huiselijkgeweld, juridischepodcast, meestervertellers, misogynie, partnergeweld, preventie, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, vrouwenhaat

  Femicide, de term is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor een afschuwelijk fenomeen: het doden van vrouwen omdat ze vrouw zijn.
  Maar is elke vrouw die vermoord wordt dan ook slachtoffer van femicide? En zouden deze zaken door een rechter anders behandeld moeten worden? In deze aflevering van SSR Meestervertellers gaat bijzonder hoogleraar Janine Janssen in gesprek met Daan Langkamp over onder meer de juridische kant van femicide. Eén woord blijkt hierbij allerbelangrijkste: preventie.

 • Episode 52: Aisha Dutrieux - De beslismachine

  4 May 2023  |  15 mins 11 secs
  ambt, derechtspraak, efficiency, gerechtsjuristen, grondrecht, juridischeondersteuning, juridischepodcast, jurisprudentie, meestervertellers, nocurenopay, rechterlijkemacht, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, staatsmacht, staken, stakingen, werkdruk, werkplezier

  Wat doe je als je als rechter vindt dat je door werkdruk je werk niet meer goed kunt doen? Ga je dan de barricaden op? Neem je genoegen met minder kwaliteit? Of stop je er mee?
  Aisha Dutrieux wilde geen beslismachine meer zijn en koos voor een andere carrière.

  Achteraf blijkt de manier waarop ze noodgedwongen haar ambt moest invullen om bij te blijven, een reden om te stoppen als rechter. In gesprek met Daan Langkamp roept Dutrieux op om eens naar rechters luisteren. Niet voor het in kaart brengen van het probleem maar voor de oplossing ervan.

 • Episode 51: Derk Venema en Arie-Jan Kwak - De integere rechter

  5 April 2023  |  25 mins 9 secs
  beroepsethiek, derechtspraak, ethiek, juridischepodcast, kernwaarden, meestervertellers, moreledilemmas, rechterinopleiding, rechters, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast

  De kernwaarden waarmee je als rechter moet werken, kunnen complex zijn en soms zelfs met elkaar in strijd. Welke keuzes maak je dan als je integer wilt handelen?
  Arie-Jan Kwak en Derk Venema, beiden universitair docent en docent beroepsethiek bij SSR, schreven het boek ‘’De integere rechter’

  In gesprek met Daan Langkamp bespreken ze in deze aflevering van SSR Meestervertellers verschillende ethische aspecten in het werk én het privéleven van de rechter. Kwak en Venema leggen uit dat beroepsethiek geen simpele toolkit is met handreikingen om de juiste oplossing te vinden, maar dat er wel manieren zijn om verstandig met dit soort dilemma’s om te gaan.

 • Episode 50: Margreet Blaisse en Remco van Tooren - Van buiten naar binnen

  27 January 2023  |  25 mins 3 secs
  bestuur, collegevanbestuur, conrector, derechtspraak, educatie, initieleopleiding, jaarplan, juridischepodcast, meestervertellers, oio, om, openbaarministerie, opleiden, opleidingsinstituur, rechtspleging, rechtsstatelijkheid, rector, rio, school, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, tijdigerechtspraak, traineeship

  Negenenveertig afleveringen lang probeerden we met zeer uiteenlopende gasten stof tot nadenken te bieden over zaken die spelen binnen de rechterlijke organisatie.
  Voor deze 50e aflevering richten we de blik naar binnen: wat kan SSR als opleidingsinstituut van Rechtspraak en Openbaar Ministerie zelf bijdragen?

  We vroegen Margreet Blaisse en Remco van Tooren, rector en conrector van SSR, om zonder voorbereiding naar de studio te komen en gaven ze een paar minuten voor opname een lijst met prangende vragen. Wat kunnen we van SSR verwachten de komende jaren? Hoe kan SSR bijdragen aan brede begrippen als ‘tijdige rechtsspraak’ en ‘rechtsstatelijkheid’. Lukt het wel om meer mensen op te leiden als docenten minder tijd hebben? En wat wordt er eigenlijk bedoeld met kwalitatieve herontwikkeling?

 • Episode 49: Jan Vleggeert - Dubbele petten in het fiscaal recht

  22 November 2022  |  18 mins 49 secs
  belastingparadijs, belastingrecht, brievenbusfirma, dubbelepetten, europeseunie, fiscaalrecht, frauslegis, geldstromen, juridischepodcast, meestervertellers, multinationals, rechterplaatsvervanger, rechtspleging, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast

  Een kwart van álle geldstromen binnen multinationals loopt via Nederland. En dat heeft natuurlijk een reden. Maakt dat Nederland een belastingparadijs? We vragen het Jan Vleggeert, hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden.
  In deze aflevering van SSR Meestervertellers legt Vleggeert uit waarom Nederland zo aantrekkelijk is voor multinationals en hoe een zuivere discussie daarover moeilijk is als de meeste fiscale wetenschappers ook belangen hebben in de commerciële praktijk.

 • Episode 48: Kees Verhoeven - Inzet van technologie voor de veiligheid van de burger

  20 October 2022  |  19 mins 44 secs
  berthubert, burgerrechten, ctivd, digitalisering, discriminatie, hackwet, juridischepodcast, legaliteitsbeginsel, meestervertellers, om, onschuldpresumptie, openbaarministerie, pegasus, politie, privacy, rechtspleging, sleepwet, spyware, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, toeslagenaffaire, toezicht, toezichtcommissie, veiligheid

  ‘De verkeerde inzet van digitale technologie is een gevaar voor de rechtstaat’. Dat stelt voormalig Tweede Kamerlid Kees Verhoeven. Tegenwoordig is Verhoeven adviseur cybersecurity en digitale zaken. In deze aflevering van SSR Meestervertellers praat hij met Daan Langkamp over hoe goed bedoelde interventies tóch verkeerd kunnen uitpakken en waarom de afweging om digitale technologie in te zetten voor de veiligheid van de burger altijd met de grootste zorg genomen moet worden.

 • Episode 47: Sanderijn Wierink en Marcel Snijders - De rechter in opleiding springt in het diepe

  22 September 2022  |  19 mins 44 secs
  juridischepodcast, meestervertellers, opleiding, praktijkopleider, raadsheer, rechtbank, rechter, rechterinopleiding, rechtspleging, rio, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast

  Als je rechter wilt worden, dan volg je eerst de rio-opleiding bij SSR. Rio staat voor rechter - of raadsheer - in opleiding. Maar hoe verloopt zo'n opleiding eigenlijk? Zit je een paar jaar met je neus in de wetboeken of ga je gelijk aan de slag in de rechtszaal?
  In deze podcast praat Daan Langkamp met rio Sanderijn Wierink en praktijkopleider Marcel Snijders over die vraag: Spring je als rechter in opleiding gelijk in het diepe?

 • Episode 46: Aleid Wolfsen en Diederik Grieve - Grondrechten wegen

  30 August 2022  |  37 mins 59 secs
  aleidwolfsen. autoriteitpersoonsgegevens, brunodelatour, diederikgreive, emanuelkant, grondrechten, juridischepodcast, meestervertellers, moraal, openbaarministerie, parlementderdingen, rechtspleging, rechtstaat, rousseau, ssr, ssrmeestervertellers, ssrpodcast, strafrecht, urgenda

  Aleid Wolfsen is voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens, Diederik Greive hoofdofficier van justitie. Ze houden lichaam en geest in conditie door filosofische gesprekken te voeren tijdens lange wandelingen over de hei. Op verzoek van SSR Meestervertellers deden ze dat voor één keer achter onze podcast microfoon.
  Dus doe je wandelschoenen aan en je oortjes in en laat je meevoeren in deze wandeling langs Emanuel Kant, het parlement der dingen en het bewaken en wegen van grondrechten.